Ett oberoende IT-konsultföretag

Vi är ett fristående IT-konsultföretag från Lund som hjälper våra kunder i deras process med digital omställning. Vi är länken mellan kundens kärnverksamhet och systemleverantörer och bidrar till att öka affärsnyttan i omställningen. Läs om våra IT-lösningar och vårt arbetssätt

Bakgrunden till Advicon var tre affärskollegors insikt om behovet av ett nytt och annorlunda konsultföretag. Ett företag som bygger på respekten för kundens behov och en kultur som betonar lagarbete och fortbildning som redskap för att lyckas.

År 2014 blev det företaget verklighet, grundat på en övertygelse om att – förutom kunskap och leveranssäkerhet – en konstruktiv kunddialog är vägen till långsiktig framgång. Från dag ett har Advicon, utifrån vår bas i sydvästra Sverige, växt stadigt och är idag 25 glada IT-konsulter som hjälper våra kunder – stora som små, privata och offentliga – att fungera bättre och fortsätta utvecklas.

The thing that I like about Advicon is that you have the freedom and support to really develop yourself

Livet på Advicon

Dave Bon is working as a Deployment Manager at one of Advicon’s clients in a team consisting of ten people. He has a master’s degree in Information Systems from Lund University and has been an employee of Advicon for two years. Dave, this interview is in English. Do you...

Läs mer Intervjuer