Oberoende och annorlunda

Vi är ett fristående konsultbolag som hjälper våra kunder i deras process med digital omställning. Vi är länken mellan kundens kärnverksamhet och systemleverantörer och bidrar till att öka affärsnyttan i omställningen. Läs om vårt arbetssätt och expertiser.

Bakgrunden till Advicon var tre affärskollegors insikt om behovet av ett nytt och annorlunda konsultföretag. Ett företag som bygger på respekten för kundens behov och en kultur som betonar lagarbete och fortbildning som redskap för att lyckas.

År 2014 blev det företaget verklighet, grundat på en övertygelse om att – förutom kunskap och leveranssäkerhet – en konstruktiv kunddialog är vägen till långsiktig framgång. Från dag ett har Advicon, utifrån vår bas i sydvästra Sverige, växt stadigt och är idag 25 glada medarbetare som hjälper våra kunder – stora som små, privata och offentliga – att fungera bättre och fortsätta utvecklas.

Det är personliga möten som är det roliga, att se personer växa och lära sig något nytt

Livet på Advicon

Christian är anställd som konsult sedan mitten av januari 2020. Just nu är han placerad hos en av Advicons kunder som processledare. Christian har lång erfarenhet från liknande uppdrag hos sin tidigare arbetsgivare men är ny i konsultrollen. Kan du börja med att berätta kort om vad du gör...

Läs mer