22 april, 2020

Mat till hjältar

Vi har idag försett den hårt arbetande personalen på Intensiven på sjukhuset i Lund med lunch från Gamla Franska. Vi gör vad vi kan för att underlätta för den pressade vårdpersonalen och även stötta det lokala näringslivet i vårt kära Lund.