24 februari, 2020

Christian Wikander

Christian är anställd som konsult sedan mitten av januari 2020. Just nu är han placerad hos en av Advicons kunder som processledare. Christian har lång erfarenhet från liknande uppdrag hos sin tidigare arbetsgivare men är ny i konsultrollen.

Kan du börja med att berätta kort om vad du gör på Advicon?
– Jag är processledare och är ansvarig för att upprätta processer som tar det här projektet som vi jobbar med till förvaltningsläge. Vilket är när kunden ska ta över systemet och köra det själv.

Hur många är ni i teamet för processledning?
– Det är bara jag. Jag jobbar med verksamheten för att försöka förstå vad de har för farhågor inför att ta över och hur de ser på saker och ting. Sen ställer jag krav utifrån vad jag ser för hål eller saker som behövs fixas inom projektet.

Har du varit i denna roll tidigare?
– Ja, det har varit en del av det jag har gjort tidigare på mitt förra arbete på IKEA IT. Där hade jag ansvar för att ta det vi gjorde till produktion, hur det kom att hanteras i produktion, hur tar vi hand om fel vi ser och så vidare.

Kommer du alltid att vara i rollen som processledare?
– Jag tror inte att jag alltid kommer att vara i den rollen. Jag tänker att projektledare eller förändringsledare kanske med en agil ton… det är sådana saker som jag gillar att göra. Införa nya saker i verksamheten.

Vad gör dig till en bra projektledare?
– Jag är bra på att ta människor och kan prata med många olika typer av människor. Det spelar inte så stor roll hur de är, jag hittar beröringspunkter. Jag når fram till folk och kan förklara och motivera folk att göra saker. Det skulle jag säga är det viktigaste. Sen är jag är rätt så bra på att hålla många bollar i luften också. Som projektledare utför man inte så mycket själv men det gäller att hålla koll på många olika delar som ska sammanfalla.

Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?
– Jag träffar ganska mycket folk och har många möten, både formella och informella, för att ta reda på vad är det vi gör. Vad är det som är viktigt? Vilka farhågor ser vi? Jag beskriver vad vi gör så att andra kan ta vid. Det är personliga möten som är det roliga!

Vad är drivkraften i ditt dagliga arbete?
– Jag tycker om att se personer växa och lära sig något nytt och att få saker att fungera som inte har fungerat förut så verkligheten blir bättre för andra.

Vad ser du mest fram emot inom detta projekt?
– Just inom detta projekt så gillar jag den lite större aspekten. Detta är för kunden och det skulle påverka väldigt många människor om detta blir bra.

Du har några medarbetare från Advicon som arbetar inom samma projekt, hur många är ni?
– Vi är sju personer.

Vilka egenskaper är viktiga hos dina medarbetare?
– Det är att vi har en bra kontakt och att alla gör sitt. Och det upplever jag att det är så. De andra från Advicon är väldigt kunniga inom sina områden. Vi kan ganska snabbt komma överens om vem som gör vad, sedan springer alla med sin del och det fungerar.

Hur kom du i kontakt med Advicon?
– När jag jobbade på IKEA IT så träffade jag en konsult från Advicon som snappade upp vad jag hade gjort och som hörde av sig och frågade. Så man kan säga att jag blev värvad.

Skulle du rekommendera Advicon som arbetsplats?
– Ja, det skulle jag absolut göra! Jag skulle gärna rekommendera de som jag tycker är bra att komma till Advicon.

Det här är mitt första jobb som konsult efter att ha varit anställd väldigt länge. Det som fick mig att bli intresserad av Advicon var hur man ser på sitt bolag. På mitt förra jobb var en stor andel, 90 – 95 procent, konsulter då de hade valt att outsourca verksamheten. Många av dem var ”dussinkonsulter”, det vill säga man kan byta ut den ena mot den andra. Men så vill inte Advicon vara vilket tilltalade mig, för jag tycker att en konsult ska ha spetskompetens inom sitt område. Det var det som verkligen fick mig intresserad. Att man tillför något till kunden som är speciellt.

Är det skillnad på att jobba som konsult jämfört med att vara anställd?
– Både ja och nej. Nu när jag hamnat här så känns det som om jag är anställd och det är jag ju av Advicon. Samtidigt som man inte är det där man jobbar.

Lär du känna de andra Advicon-medarbetarna?
– Ja, de som inte är inom mitt projekt utan hos andra kunder tar längre tid förstås. Men jag försöker gå på frukostträffarna, idag har jag varit på en till exempel, och jag har varit på after work. Jag tycker att det är en viktig del i att vara konsult att man försöker ha bolaget bakom sig. Ska man vara den där spetsen och verkligen tillföra något så kan man behöva andra spetsar inom bolaget som kan hjälpa en att komma framåt om det behövs.

Vad gillar du att göra på fritiden?
– Jag är väldigt fotointresserad. Även intresserad av natur, skog och hav. Gärna i kombination.

Kan du beskriva dig själv med tre ord?
– Pragmatisk, envis och dynamisk i den aspekten att kunna hantera olika typer av människor.

 


 

Denna intervjun utfördes februari 2020