1 oktober, 2020

Certifierad DevOps Release Manager, Dave Bon

Dave fortsätter utbilda sig, nu som DevOps Release Manager.

DevOps Release Manager arbetar för att hantera och samordna produkten från utveckling till produktion. Vanligtvis arbetar de mer med de tekniska detaljerna och svårigheterna där en traditionell projektledare inte är involverad. DevOps Release Managers övervakar samordningen, integrationen och flödet av utveckling, testning och distribution för att stödja kontinuerlig leverans. De fokuserar inte bara på att skapa, utan också att upprätthålla kedjan för leveransverktyg från början till slut.

Grattis Dave och bra jobbat!