Digitalisering och vidareutveckling inom e-handelReferensprojekt: Projektledning

Kort om projektet

För företag som var tidigt ute med e-handel har den första generationens tekniska lösningar hunnit bli föråldrade. Det här uppdraget rörde just en sådan nödvändig uppdatering. Kunden, ett internationellt företag, hade en e-handelslösning som inte kunde leverera den tillförlitliga information som både kunderna och de egna marknadsförings­kanalerna krävde. Samma produkt kunde presenteras helt olika på webben, i butik och av kundtjänst, och det var hög tid att komma tillrätta med problemen.

Arbetet var mångfacetterat och Advicons medverkan skedde på flera olika plan. Projektet omfattade mer än bara tekniska utmaningar, och krävde hög kompetens inom en rad områden: kravhantering, projektledning, arkitektur, verktygs- och processtöd samt organisations­utveckling. Advicons insats innebar starten på en fullskalig digital transformation, och i förlängningen en utveckling av kundens huvudsakliga affärsverksamhet. Processen präglades av ett agilt arbetssätt, där Advicon bland annat kunde tillföra styrka och kompetens inom SAFe-ramverket.

I en digitaliseringsprocess som den här fungerar Advicon i hög utsträckning som problemlösare och support till kunden. Vi har möjlighet att delta på djupet i varje skede av omställningen, från lednings­gruppens strategiska planering till konkret projektledning och utveckling av de tekniska lösningarna. Under ledorden engagemang och flexibilitet är Advicons uttalade ambition att alltid se till det bästa för kundens verksamhet.

KONTAKTA OSS FÖR EN SPONTAN DISKUSSION ELLER ETT DJUPARE SAMTAL!