Certifierad i SAFe 4.6

Förra veckan gick åtta av Advicons anställda en utbildning i Scaled Agile Framework, SAFe 4.6. Nu har man även börjat göra tester för att få ut sina certifikat. Grattis till Olle Odehammar och Cajsa Kapoor!