Att göra en digital transformering

Ni som har följt oss ett tag vet att vi har utvecklat ett koncept för stöd till våra kunder i deras Digitala  transformering. Kanske har ni varit på något av våra välbesökta seminarier på detta viktiga och ibland svåra ämne.

Vi levererar nu i dagarna ett första genomförande av tjänsten Nulägesanalys Digital transformering tillsammans med vår samarbetspartner Ninfea AB hos en kund inom finanssektorn i Stockholm. Syftet med nulägesanalysen är att tydliggöra för kunden vilka förmågor i organisationen som behöver förstärkas eller förändras för att genomföra en lyckad Digital Transformering och analysen genomlyser fyra områden; ledarskap, strategi, kultur och teknik som alla är lika viktiga för att lyckas med en Digital Transformering. Den består av en serie intervjuer av nyckelpersoner i kundens ledning och en workshop. Slutsatser och rekommendationer sammanställs sedan i en rapport som vi ser fram emot att få leverera till kunden efter semestrarna.
Om du är nyfiken på tjänsten och vad vi med den kan göra för din organisation, är du välkommen att kontakta vår VD Joakim Norbäck.